Warenkorp

Søg
Beispiel für die Suche

DABOTEK ApS- Birkedam 10 S - DK Danmark - 6000 Kolding
Tlf.: +457550 5666 Fax.: +45 7550 4795 E-mail:

 |   Sitemap
Produktmenu
DABOTEK SERVICE SERVICE

JUSTERINGS VEJLEDNING TIL DA 2  BOLTESVEJSEPISTOLER JUSTERINGS Guide to DA 2 BOLTESVEJSEPISTOLER

DA 2 - Ringlift: DA 2 - Ringlift:
DA2 er en boltesvejsepistol, der løfter ankeret (bolten) ved hjælp af en ring. DA2 ist ein boltesvejsepistol, die Versprechungen der Anker (Verschluss) durch einen Ring. Den kaldes ofte svejsepistol med ringløft på engelsk "ringlift".  Selve løftet kan justeres fra ca. Es wird oft als svejsepistol mit ringløft in Englisch "ringlift." Das Versprechen kann aus der ganzen. 1mm op til 4-5 mm. 1mm bis zu 4-5 mm. En "ringlift" pistol løfter ens uafhængigt af bolten/stiftens position i forhold til keramikringen. Ein "ringlift" Gewehr verspricht die gleiche, unabhängig von der Verschluss / stiftens Position im Verhältnis zu keramikringen.
Typisk for denne pistol er X = 4-6 mm. Typisch für diese Waffe lautet: X = 4-6 mm.
Justering foretages ved at skrue dækslet bag på pistolen af, hvorefter justeringen gøres på justeringsskruen. Anpassung ist die Schraube den Deckel wieder von der Pistole über die Anpassung der in justeringsskruen.

- Drejes der med uret sænkes løftet 0.2 mm for hvert klik. -- Die Wirkung ist es mit um die Uhr gesenkt gehoben 0,2 mm für jeden Klick.

- Drejes der mod uret øges løftet med 0,2 mm for hver klik. -- Der Effekt ist dort gegen die Uhr, um die Versprechen von 0,2 mm für jeden Klick.

 

 Bolte diameter

 Stud diameter

 Bolzen diameter

 Svejsetid 

 Welding time

 Schweißzeit

 Svejsestrøm

 Welding current

 Schweißstrom

 Lysbue længde

 Length of arc

 Lenge von lichtbogen

 

(mm)

S

(Sekund,Second, Sekunde)

A

(Amp)

Løft, lift, hub

 (mm)

  3
   4 
  5
  6
  8
10
12
14
16
20
22
24
25

0,05
0,10
0,10
0,10
0,20
0,30
0,35
0,40
0,45
0,60
0,80
1,00
1,20

300
300
350
425
500
550
800
1000
1200
1600
2100
2200
2400

1,0
1,0
1,0
1,5
1,5-2,0
1,5-2,0
2,5
2,5
3,0
4,0
4,5
4,5
5,0

 

NB - Andre boltesvejsepistoler Eks. NB - Sonstige boltesvejsepistoler Ex. K14 og K20 har en skala, og springer 0,5 mm for hver klik K14 und K20 hat eine Skala, und springen 0,5 mm für jeden Klick